f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i


Fuarlar ve kurum kimliğini oluşturan dekoratif reklam öğeleri, reklam panoları çağdaş ekonominin vazgeçilmez bileşenlerindendir. Bir ürünün imalattan son tüketiciye uzanan çizgide bütünsel olarak duyurulması, bire bir tanıtılması, açıklanması dünyanın her yerinde, kurumsal fuarlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle fuar tasarım ve uygulama olarak ciddi bir uğraştır. Doğru tanıtım ürünün ticari başarısını sağlayan çok önemli bir etkendir. Bu inançla tarafımızdan gerçekleştirilen örnekler burada sunulmaktadır.