f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
SOLEY HAVLU
( ev tekstili fuarı )Soley havlu için gerçekleştirilen fuar standı.

( tasarım uygulama . Şekip Davaz )