f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
NTV TOTEM
( İstanbul )

NTV İstanbul için gerçekleştirilen 12m'lik döner totem.
( uygulama )