f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
PDK
( Yapı fuarı ) Yapı fuarı için Tüyap Beylikdüzünde
gerçekleştirilen stand.
( tasarım uygulama )