f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i

NTV TOTEM
( Ankara )

NTV Ankara stüdyosu için gerçekleştirilen totem.
( uygulama )