f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
VESTEL
( İzmir fuarı ) Vestel grubunun her yıl yer aldığı fuar alanı içindeki 600m2 lik kapalı alanda gerçekleştirilmiştir.
( tasarım ve uygulama )