xtoi design system ottoman entertaiment museum /40 hokkabaz
fuar işleri    
             

VESTEL
( İzmir fuarı )

Vestel grubunun her yıl yer aldığı fuar alanı içindeki 600m2 lik kapalı alanda gerçekleştirilmiştir.
( tasarım ve uygulama )