f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
VESTEL VE TAÇ PERDE
( habitat fuar etkinliği )

Vestel ve zorlu perde grubunun birlikte katıldıkları Habitat çerçevesinde gerçekleştirilen fuar.

( tasarım ve uygulama )