i ç  m i m a r l ı k  i ş l e r i
 
 
iç mimarlık ve mimari tasarım işleri

Yapı, mekan ve dekoratif öğe tasarımına, geleneksel kategorik ayrımların ötesinde yaklaşmak, çizgimizin kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Bir villa tasarımı, ofis bankosu, yüzme havuzu ya da bir tv stüdyo dekoru, bunların tümü bir tasarım problemidir bizim için. Bunlar bir çözüm sistematiği içinde ele alınır , özgül koşulları analiz edilir, yapım teknikleri ve malzemeye ilişkin kararlar oluşturulur ve bu çerçevede, proje aşamasından uygulamaya kadar detaylandırılır ve sonuçlandırılır. Bu yaklaşım doğrultusunda tarafımızdan tasarlanmış ve uygulaması gerçekleştirilmiş çalışmalar burada sergilenmektedir.