s a n a t  i ş l e r i

Doğrudan kullanımsal, işlevsel çalışmaların yanısıra, bunları besleyen, mesleki kültürü geliştiren, sanat ve araştırma özelliklerini ön planda tutan özgün, yeni, orjinal çalışmaların gereğine inanıyoruz. Uluslararası platformlarda da bu özellikler oranında varolunabileceği artık bilinmektedir. Bu türden olduğuna inandığımız çalışmalarımızı burada izleyebilirsiniz