f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
YONCA YAĞ SANAYİ
( Antalya fuar )

Yonca yağ sanayi için gerçekleştirilen fuar standı.

( tasarım ve uygulama )