f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
APPLE
( bilişim fuarı )Apple bilgisayar için tasarlanan fuar standı.
( tasarım )

( tasarım. Şekip Davaz )