f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
WEBASTO
( otomotiv fuarı ) Webasto otomotiv yan sanayi için gerçekleştirilen fuar standı.
( tasarım ve uygulama )