f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
SİNEMTEKS
( ev tekstili fuarı )

Ev tekstili fuarı için gerçekleştirilen fuar standları.
( tasarım ve uygulama )