f u a r  &  t a n ı t ı m  i ş l e r i
HAZIRKART
( Bilişim fuarı )

Bişim fuarı için Tüyap Beylikdüzünde gerçekleştirilen stand.
( uygulama )