art+decor arradamento 1 arradamento 2 popüler tarih LİFE+ HEDEF hürriyetim skylife
ÖZEL DERSHANE
ARRADAMENTO DEKORASYON 1993 SAYI:3

EĞİTİM İÇİN YENİ BİR YÜZ

Özel Erol Altaca Dershanesi Türkiye'de son yılların en acımasız sorunlarından biri olan üniversiteye giriş maratonuna öğrenci yetiştiren sayısız kurumdan biri.Çoğunluktan farkıysa, odalara tıkılmış sıralardan ibaret olmayan ve iç mekanı çözülmüş ender dershanelerden biri sayılabilişinden kaynaklanıyor.


Dershane sözlüklere göre, öznesini oluşturan gerek öğreten,gerekse öğrenciler açısından bir zorunluluk içermesiyle tanımlanmaktadır.İlk bakışta şaşırtıcı gibi görünen bu belirleme, zorunluluktan yapılan bir edimin bir işin mekanına gönderme yaparak bir gerçeğe işaret etmektedir. Burası öylesine bir yerdir ki, yaşamın ilk yıllarına denk düşen çıkılmaz.Bu nedenle, bireyin toplumsal serüvenine ilişkin zamanlarda girilir ve bir buyurgan süreç tüm aşamalarıyla hükmünü sürdürmeden de çıkılmaz.Bu nedenle,bireyin toplumsal serüvenine ilişkin ilk deneyimlerini yaşadığı bir mekan modelidir dershane/sınıf/okul...
Bir bilginin öğretilebilir/öğrenebilir hale gelmesi için tutucu konumların işim içine girmesi öğretimin temel açmazını oluşturmakla beraber, konu resmi eğitim sistemi olduğunda durum iyice umut kırıcı durumlara dönüşebilmektedir. Kurumsal düzlemdeki tutuculuk gelmektedir.Bu doğrultuda bir yeni hatırlatma ile bunu kesinleyebiliriz ki, okul mekanlarını anılarında olumlu duygularla taşıyanların sayısı sanırız ki pek çok değildir.
Eğitim sistemi içinde ilk,orta ve yüksekokul kategorilerinin varlığı artık resmen de kabul edilmiş bir durumdur. Bunlar, eğitimde kullanılan değerlendirme sisteminin bir üst kategoriye geçişte kullanılmamasından kaynaklanmış ve genellikle de ''hazırlık'' kavramına dayanarak ortaya çıkmış olan sözel dershaneler'dir ve sektörün en büyük kısmını da üniversiteye hazırlık grubu oluşturmaktadır.
Eğitim sürelerinin konunun gereği çok kısa olması nedeniyle yarar ve kalite açısından rekabetin en zorlu olduğu dershane grubudur bu. Bir üniversiteye hazırlık dershanesinde öğrenci sirkülasyonunun çok yoğun olması, dershane seçiminde, eğitimde ki başarısının yanı sıra dershanenin görsel kimliğinin de önem kazanması sonucunu oluşturmaktadır.Ve kurumun görsel kimliği, güvenilirliğinin belirtilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dershanenin kurucu ve yöneticilerinin de aynı görüşü paylaşmaları nedeniyle bu çalışma ortaya çıkmıştır.

İşe başlarken belirlenen ilk konu bu dershanenin hedef kitlesini oluşturan öğrenci profiliydi. Ardından da buna göre kimliğin kavramsal karışıklıklarına ilişkin saptamalar yapıldı. Başta da belirtildiği gibi bunlar eğitim mekanlarına ilişkin genel belirlemelere göre anlam kazanacak terimlerdi: Resmi X sivil,sıkıcı X eğlenceli, kapalı X saydam, yaşlı X genç,yeniyi seven X kızan, renkli X renksiz, eski X yeni, spor X hantal , aydınlık X loş, dinamik X statik, vb...Kimliği belirleyecek bu tercihlerden hiçbiri elbette ki işletmenin asli fonksiyonu ile çelişmemeliydi. Çekirdek mekan olan sınıf/derslik/dershanenin özellikleri yeniden gözden geçirildi. Burada öğretmenin oturacağı kürsüye ihtiyaç yoktu. Bu nedenle yoklama defteri ve test kağıdı tomarının konulacağı özel bir nesne gereksinimi ortaya çıkmıştı. Öğrenciler için ise A4 bir test kağıdını koyabileceği bir göz gerekiyordu (ve birde askı). Kimi duyurular için de A2 boyutun da bir pano ile bu hızlı sirkülasyona dayalı sınıfın gereksinimi tamamlanıyordu. Çünkü bu mekan yalnızca üniversiteye girişte yapılan test sınavına hazırlık için düzenlenmek zorundaydı, ne eksik ne fazla...
Sınıflar arası duvarlarda ses yalıtımı kaçınılmaz olarak yapıldı.Koridorlara açılan kapılar ise güvenlik nedeniyle dışarıya doğru ve 180 derece açılacak biçimde yapıldı.
Dershane bütünü 5 sınıf 1 öğretmen 1 rehberlik , 1 müdür,1kurucu, 1kayıt/kabul gibi 10 temel mekandan oluşurken bunun yanı sıra da 1 kantin , 1 depo, 2 kız, 2 erkek, ve 1 öğretmen tuvaleti bulunmaktadır. Ve tabii ki, bunların bağlayan yatay ve dikey geçişler olan koridorlar ve merdivenler... Ana kesitte de görüleceği gibi iki tam kat ve depo, giriş, rehberlik,odası kodları olmak üzere beş ayrı kod vardır bu yapıda.İlk bakışta dezavantaj gibi gözüken bu durum hem dershane içindeki fonksiyon şemasına bir ritim kazandırmış ve hemde ortak mekanlarda ki görsel fantezilere zemin hazırlamıştır.
Giriş içerisini dışarıya olabildiğince gösterecek biçimde açıldı.Dershanenin bulunduğu sitenin mimari çizgisi zorlanarak yapılabilecek en saydam geçiş sağlandı.Ve girişin yarı enindeki merdiven yıkılarak yerine girişle aynı ende yeni merdiven(yeni detaylarla)yapıldı. Böylece,dershanenin ikinci kodunu oluşturan zemin kata ve burada ki kayıt/kabul bürosu görüş alanı içinde yer alıyordu. Diğer taraftan da bu buradaki görevlilerin dershane girişinden her zaman haberdar olmalarını sağlıyordu. Başta da belirttiğimiz kabuller arasına yer alan saydamlık, rehberlik odasının yeni düzeninde de belirleyici oldu. Buranın 3.45 metre yüksekliğindeki duvarı yıkılarak buraya, yalnızca kapı kodunun üzerinde boşluklu bir demir konstrüksiyonu olan gerisi bütünüyle cam olan bir bölme yapıldı.Bu yolla katları düşeyde birleştiren boşluklar daha bir boyutlu hale geldi.Diğer taraftan da üst katta ki büfe/kantin önündeki alışveriş ve ayakta birşeyler araştırma mekanı da panorama kazanmış oldu. Kayıt/kabul bürosunun da ortak mekana bakan cephesi bütünüyle saydamlaştırıldı. Yalnızca, merdiveni gören kısmının saydamlığı mikro storla denetimli hale getirildi.Buranın ve rehberlik odasının merdiven trafiğiyle risk oluşturan yerlerine güvenlik bariyerleri yapıldı. Ve bunlara görsel kimliğin figürleri olarak değerler kazandırıldı. Normal katlarda ki demir köşe detaylarında ve girişlerdeki merdiven trabzanlarında da aynı yaklaşım sürdürüldü.
Kimliğe katkı getirebilecek ve 'yeni/özel'çağrışımı güçlendirecek her türden tasarım fırsatı kullanılmıştır. Böylece, sınıflarda ki sıralar, askılar, test ve yoklama rafı, kantindeki banko, buzdolabı, sınıf kapıları, bürolarda ki masa ve kesonlar, vb. ya özel olarak yapılmış tasarımlardır, yada seri üretimin olanakları zorlanarak özelleştirebildikleri kadar özelleştirebilmişlerdir.Yalnızca müdür ve kurucu odalarında ki eşyalar (Koleksiyon) ile bürolarda ki koltuklar (Bürosit) olduğu gibi kullanılmıştır.
Renk ve ışık düzeni olabildiğince 'taze', 'yeni', 'diri' çağrışımlarını sağlayacak biçimde uygulandı.Tüm mekanlarda tavan dahil, açık 'jade' yalnızca kayıt/kabulde ise yine aynı tonda "ufuk mavisi" kullanıldı.Ve yine kayıt/kabulün zemininde ada oluşturulacak biçimde 30x30 Flaviker yapay granit bu kez 'giada' (jade) kullanılarak ortada bir hare ve dış mekanlarla bir birlik sağlandı.Bununla beraber, dış girişten kayıt/kabule kadar uzanan tavan özelleştirilerek taş yünü asma tavan kullanıldı ve aydınlatmalar, ses tesisatı buraya gizlendi. Yalnızca bu bölümde tavan rengi gri kumlu bir beyazlıkla ayrılarak girişteki ana aks vurgulandı.
Sonuç olarak, gençlerin üniversite öncesinde ki gerilimli ve sıkışık dönemde, hazırlık çalışmalarını verimli yapabilmeleri için başta da belirttiğimiz sivil/yeni/dinamik/aydınlık/spor/eğlenceli/renkli/ kavramlarına yönelen bir dershane mekanı tasarlamak amacıyla bu çalışma yapılmış ve uygulanmıştır.