i ç  m i m a r l ı k  i ş l e r i
 
 
EROL ALTACA İLKÖĞRETİM OKULU...
Etilerde bulunan bu küçük okul, eğitim ortamı ile aile sıcaklığının bir arada sürdürülebileceği inancıyla tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, eğitim kadro yapısı ve okul binası olarak seçilen binanın özellikleriyle daha da güç kazanmıştır. İdari birimlerle sınıfların yakın ilişkisi, velilerle idarenin ve çocukların organik bir etkileşim içinde olmalarını sağlamıştır. Aile ortamının ve denetiminin, çocuğun dış dünyadaki ilk yasal ilişkisi olan ilköğretimde de hissedilmesi tasarımda önde gelen faktörler arasında yer almıştır.
99