i ç  m i m a r l ı k  i ş l e r i
 
 

BİR MUAYENEHANE…

Diş hekimi Ayda Gutsuz için tasarlanan bu projede, sağlık servisi veren yerlerin vazgeçilmez faktörleri olan güven, huzur, sakinleştiricilik gibi kavramlar gözetildi. Ve ayrıca hekimin bunların ötesinde hastalarıyla olağanüstü içten ve sıcak ilişkisi bu mekanın tasarlanmasında diğer bir belirleyici olmuştur. Giriş, bekleme ve muayene arasındaki ilişki, hekimin muayene dışındaki hasta ve beraberindekilerle bağını aktif tutacak biçimde düzenlenmiştir. Çocuk hastaların resim yapıp asabilecekleri bir yer de bulunmaktadır.
( tel: 0 212 247 59 20 )

99