i ç  m i m a r l ı k  i ş l e r i
 
 
BİR REKLAM AJANSI...
Etiler yıldız çiçek sokakta bulunan FON AJANS, gelenksel cağaloğlu mutfağından çıkıp çağdaş reklam sistemi içinde yeralan sayılı kuruluşlardandır. Geleceğe yönelik projeksiyon içinde yeni bir adres, yeni bir mekan gereksinimi doğrultusunda bu proje gerçekleştirilmiştir. Hem varolan iş trafiğini gerçekleştirebilecek, hem de yeni örgütlenme için heyecan yaratacak bir mekan konsepti oluşturuldu. Bu yönde tasarım süreci detaylarla somutlanarak uygulama gerçekleştirildi.