İGSAŞ LOGO

İGSAŞ
İstanbul Gübre Sanayii A.Ş logo tasarım yarışması için yapılan ve birinci seçilerek uygulanan
logo çalışması