xtoi design system ottoman entertaiment museum /40 hokkabaz


DEVLET MADALYASI


Devlet Madalyaları için Başbakanlık tarafından açılan yarışma için yapılmıştır. ( ödül 1987 )