xtoi design system ottoman entertaiment museum /40 hokkabaz


İGSAŞ LOGO

İGSAŞ
İstanbul Gübre Sanayii A.Ş logo tasarım yarışması için yapılan ve birinci seçilerek uygulanan
logo çalışması