KIZILDERİLİLER
çizgiroman

Yaşlı ve gözleri görmeyen bir kızılderilinin öyküsü... Newyork sokaklarında reklam panosu gezdirerek
yaşamını sürdürür. Ama asıl yaşadığı dünya ve hissettiği yaşam bambaşkadır.
( 50x70cm, 6 sayfa )

( ödül 1987. Festival BD de Lanester / Fransa )