xtoi design system ottoman entertaiment museum /40 hokkabaz
• S a n a t
• T a s a r ı m
• U y g u l a m a
15 yıldan bu yana, her türden ifadelendirilmiş mekan ve nesne tasarımı gerçekleştiren ve referanslarıyla kendini kanıtlamış, özgün tasarım ve uygulama atölyesi

iç mimari, televizyon stüdyo dekor sistemleri, kongre, sergi, fuar, tanıtım sistemleri, özel mobilya ve kullanım nesneleri tasarım ve uygulamaları
iletişim
0 532 231 82 85
sekipdavaz@gmail.com
çizgiroman ve çizgi öyküler burada
projelere ait basında yer alan yazılar
ödüle değer bulunan çalışmalar
kedo
photomaton basın şehitleri anıt proje
mehmet davaz romanları